Opgericht op 20 mei 1968
 
Corona update 16 oktober 2020

Corona update 16 oktober 2020

Inmiddels hebben we meer duidelijkheid gekregen over wat wel en niet mag i.v.m. de nieuwe Coronamaatregelen die sinds woensdag 14 oktober 2020 van kracht zijn. Het bestuur heeft samen met de zwemcommissie gekeken wat onze mogelijkheden zijn en eigenlijk mag er nog best veel. Het belangrijkste is dat we gelukkig kunnen blijven zwemmen, zij het met hier en daar wat aanpassingen en beperkingen. De beperkingen die er zijn gelden alleen voor onze leden van 18 jaar en ouder. De jeugd onder de 18 mag gewoon trainen zoals zij gewend waren.

De belangrijkste regels zijn dat we zowel buiten als in het water 1,5 meter afstand in acht nemen en dat er niet meer dan 30 zwemmers in het water mogen liggen. Voor de jeugd (<18jr) geldt dit dus niet. In de zwembaden in Andel en Gorinchem hebben we dit zelf in hand, maar in Oosterhout trainen we samen met andere verenigingen en moeten we de ruimte en dus het aantal personen dat wordt toegelaten delen. Voor alle zwembaden geldt dat in de binnenruimte een mondkapje dringend geadviseerd wordt te dragen.

De volgende maatregelen gelden daarom alleen voor Andel en Gorinchem. Met de Warande zijn we nog in overleg en daar volgt later meer informatie over.

Zaterdagochtend in Gorinchem (6:55-7:55):

  • De jeugd die tijdens dit uur zwemt gaat tijdelijk naar Andel om daar van 9:00-10:00 te trainen. Zij trainen dan in een aparte baan o.l.v. Dirk. Omdat er in dit uur alleen jeugd zwemt hebben we geen probleem met de aantallen.
  • Omdat de jeugd niet in Gorinchem zwemt is er meer plaats voor de volwassenen (masters en senioren). Als we kijken naar de gemiddelde opkomst dat verwachten we dat we onder de 30 personen te blijven en hoeven we dus geen reservering in te voeren. Wel is het belangrijk dat de zwemmers goed over de banen verdeeld worden en dat om de andere baan van verschillende kanten gestart wordt. Je mag wel gewoon in je eigen baan heen en weer zwemmen.

Zaterdagochtend in Andel (9:00-10:00):

  • Hier veranderd er niets ten opzichte van afgelopen weken.
  • Er wordt een baan vrijgemaakt voor de jeugd die anders in Gorinchem zwemt.

Maandagavond in Andel (Masters  & Senioren, 20:45-21:45):

  • Gezien de gemiddelde opkomst geldt ook hier dat we niet verwachten boven de 30 personen uit te komen. Je hoeft dus niet te reserveren.
  • Wel rekening houden met de 1,5m regel en daarom moeten de zwemmers goed over de banen verdeeld worden. Omdat er geen trainer(s) op de kant staat zijn Paul Wijnja en Nico Swart aangewezen om de baanverdeling goed te laten verlopen. Dat wil dus zeggen, zij kijken of er in iedere baan max 4-5 zwemmers liggen en of er niet al te grote niveauverschillen zijn per baan. Aanwijzingen van Paul en Nico moeten worden opgevolgd.
  • Ook starten we om de andere baan van verschillende zijden van het bad.

Dinsdagavond in Andel (Trimzwemmers, 21:15-22:00):

  • De trimmers worden door Ineke op de hoogte gebracht.
  • Hiervoor gelden er in principe geen wijzigingen behalve dan dat er in het water 1,5 m afstand moet worden gehouden.

Zoals aangegeven volgt er later meer informatie over het trainen in Oosterhout.

Veel zwemplezier de komende tijd. Hou je aan de geldende regels zodat we zolang als mogelijk kunnen blijven sporten met z’n allen en blijf vooral gezond.

%d bloggers liken dit: