Opgericht op 20 mei 1968
 

Historie

Historie

Maandag 20 mei 1968
De oprichtingsvergadering van de zwemvereniging vond plaats in hotel Maasdam te Werkendam.
De vergadering werd geopend door dhr. W. Zoer. Hij heette alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder het bestuur van Stichting Zwembad “Werkina” en de trainer dhr. S. M. du Burck.
Diverse zaken kwamen aan de orde, maar vooral de samenstelling van het bestuur en de vaststelling van de contributie waren de voornaamste punten.
Dhr. Du Burck besprak enkele technische punten van de zwemvereniging, onder andere de eisen die gesteld werden voor diploma’s A-B-C, enzovoorts. Daarna konden de leden zich laten inschrijven en tegelijkertijd een naam voor de zwemclub inleveren.

Voorzitter                          dhr. W. Zoer
Secretaresse                     mej. N. Baggerman
Penningmeesteresse    mej. N. de Graaf
Algemeen adjunct          dhr. C. Hakkers
Trainer                                 dhr. S. M. du Burck
Contactpersoon              dhr. J. Hakkers
InschrijfgeldFl. 5,-
Contributie leden tot 12 jaarFl. 3,- per maand
Contributie leden 13 t/m 16 jaarFl. 4,- per maand
Contributie leden 17 jaar en ouderFl. 5,- per maand

De trainingsavond werd voorlopig vastgesteld op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het ledenaantal op deze avond bedroeg 21 personen; aanwezig waren ongeveer 40 personen.

13 juni 1968
Tijdens de bestuursvergadering werd de naam van de zwemvereniging vastgesteld als Werkendamse Zwemclub “De Biesboschzwemmers”. Op deze avond werd het bestuur uitgebreid met mevr. Van Es.

26 september 1968
Door dhr. Du Burck werd voorgesteld om dhr. A. Bijlenga te vragen als voorzitter van de zwemvereniging, omdat dhr. W. Zoer bedankte als voorzitter vanwege zijn studie.

…En heel beknopt: “Hoe ging het verder…”
Per 1 januari 1970 is de W.Z.C. “De Biesboschzwemmers” aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Oktober 1970
De eerste “Zwemvlieger”, het clubblad van “De Biesboschzwemmers”, is een feit, gemaakt door dhr. A. Bijlenga.

Zaterdag 27 maart 1976
Algemene Ledenvergadering in het dorpshuis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 1976 werd Bob du Burck benoemd tot erelid van de Biesboschzwemmers, dit vanwege het feit dat hij een van de oprichters is en omdat hij vanaf de oprichting gedurende 8 jaar trainer is geweest. Kees Verdonk werd in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet de laatste 5 jaar.

Dinsdag 17 januari 1978
De commissie voor het 10-jarig bestaan bestaat uit de volgende personen:
Jan Ippel, Lenie de Keyzer, Gerda Koek, Jannie van Driel, Kees Verdonk, Hetty Schaddelee, Dries Bijlenga en Corry Kooymans. Zij zullen zorgdragen voor een programma rond het 10-jarig bestaan.

10 januari 2001
Nieuwbouw zwembad Werkina…
Een delegatie van het bestuur is naar een bespreking geweest, samen met en op verzoek van de gemeente. Daar werd uitleg gegeven over de nieuwbouw van zwembad Werkina rond 2005/2006. De locatie is nog niet precies bekend. Wethouder Potters gaf aan dat als wij andere ideeën hadden, wij deze ten alle tijden konden indienen, eventueel in overleg met stichting Werkina.

12 juni 2002
Er is een brief van de gemeente Werkendam binnen gekomen met een verslag van een bijeenkomst op 4 maart jl. van de betrokken verenigingen rondom de toekomst van zwembad Werkina. Het zwembad blijft de komende 10 jaar nog bestaan. Het noodzakelijke onderhoud zal op gepaste wijze gebeuren.

2 oktober 2002
Vanuit het bestuur worden de complimenten overgebracht naar Dirk de Kooter i.v.m. de mooie internetsite van de Biesboschzwemmers.

23 november 2004
Zwembad De Kikvors in Giessen was i.v.m. een lek in de chloortank 4 weken gesloten.

1 februari 2005
Annelies Visser, Mees Ippel en Dirk de Kooter zijn bezig om de Zwemvlieger in een nieuwe vorm te gieten. De kaft op A5-formaat en in een gedrukte vorm. Hiervoor wordt een sponsor gezocht. De inhoud wordt in de toekomst digitaal ingevoerd en komt op internet.
De grote opknapbeurt van het Bieshonk staat voor de deur. Elke maandag vergadert de bouwploeg in het Bieshonk en er wordt snel gestart. De plannen zijn groots en moeten klaar zijn voor april. De opening zal zijn tijdens de vrijwilligersavond op 22 april.

Emblemen
Het allereerste embleem van de zwemvereniging is gemaakt in november 1968 door de metaalwaren en plastic industrie PARRÉE N.V. uit Sevenum. Bij een afname van 150 stuks kostten deze prachtige emblemen Fl. 1,35 per stuk.

Het tweede embleem van de vereniging werd ontworpen door Kees Verdonk en was jarenlang te zien op het eigen Biesboschzwemmersbusje…

Het derde embleem werd ontworpen door Paul Wijnja en wordt nu trots getoond op de nieuwe kledinglijn. Eind 2017 kregen alle leden nieuwe kleding en daar hoored ook een nieuw logo bij. Het meest opvallende is dat het eerste logo weer gebruikt is en dat dit in een modern jasje gegoten is.

Embleem 1
Embleem 2
Embleem 3
Embleem 4
Embleem 4

Een vergelijking tussen de limieten voor de Brabantse Kampioenschappen van 1970 en 2008

afstandslagdamesheren
  1970200819702008
100mrugslag1’301’141’251’06
100mschoolslag1’401’221’351’14
100mvlinderslag1’411’131’251’05
100mvrije slag1’201’041’150’56”5
200mwisselslag3’262’433’092’25
Bestuur 1978: Kees Vedonk, Fenny Cretier, Jan Ippel, Han Schaddelee, Corrie van Andel en Corry Kooymans
Reisje Bosbad Hoeven in 1972
Reisje Bosbad Hoeven in 2007
Bob du Burck De eerste badmeester in 1968 en tevens één van de oprichters en ere-lid van De Biesboschzwemmers
Nico en Mary van Zanten, 25 jaar in Werkina (1996)
En… onze trots… het Jubileumcadeau voor de leden
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com