Opgericht op 20 mei 1968
 

Ereleden/Leden van verdienste

Erelid

6. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van tien stemgerechtigde seniorleden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden, doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Bron: statuten WZ&PC De Biesboschzwemmers

dhr. A. Bijlenga †
dhr. S.M. du Burck †
dhr. J.B. Ippel †
mw. W. Boot-de Heer

Lid van verdienste

7. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd. Op hen is het bepaalde  in de laatsten zin van het vorige lid van toepassing.

Bron: statuten WZ&PC De Biesboschzwemmers

mw. A. Kras-Stoffels
dhr. H. Hak
dhr. A. Boekhout
mw. A. Wijnja-Visser
mw. A. Visser-Schaddelee

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com