Opgericht op 20 mei 1968
 

Wedstrijdbepalingen Zuidelijke Cirkel

Wedstrijdbepalingen Zuidelijke Cirkel

Namens de organiserende verenigingen wordt u uitgenodigd voor de wedstrijden in de ZUIDELIJKE CIRKEL 2022.

Doel.
Het hoofddoel van deze wedstrijden is om het masterszwemmen in Noord Brabant en in het algemeen te bevorderen.

Algemene bepalingen.

 1. Er wordt gezwommen volgens de bepalingen van de KNZB/FINA.
 2. De organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Door inschrijving verklaart de deelnemer/deelneemster fit genoeg te zijn om aan deze wedstrijden deel te nemen.
 4. Open inschrijving vanaf 20 jaar en ouder (20+).
 5. De duur van elke wedstrijd is beperkt tot max. 3½ uur. Bij te grote deelname behoudt de organisatie zich het recht voor om het aantal starts te beperken. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 6. Een deelnemer mag niet meer dan 4x persoonlijk starten in een wedstrijd. Er mag max. 3 afstanden van één klassement per wedstrijd worden gezwommen, dus als er 4x25m op het programma staat, mag er maximaal 3 maal een 25m. worden gezwommen. Bij de slotwedstrijd, mag niet meer dan 3x persoonlijk worden gestart.
 7. Op de 400m/800m/1500m kan met 2 deelnemers per baan gezwommen worden.
 8. Indien er een maximaal aantal series is, zal er altijd op volgorde van inschrijving worden ingedeeld.

Inschrijving.

 1. Inschrijving vindt plaats via lxf-inschrijfbestanden, waarbij per deelnemer wordt vermeld de te zwemmen afstand en de te verwachten tijd. Er dient altijd een (verwachte) tijd te worden opgegeven.
 2. Inschrijven bij het secretariaat van de betreffende organisatie.
 3. Inschrijvingen dienen 2 weken voor de wedstrijddatum bij het secretariaat ontvangen te zijn.
 4. Afmeldingen en wijzigingen worden geaccepteerd tot uiterlijk ’s woensdags 20:00 in de week voor de wedstrijd. Daarna is inschrijfgeld verschuldigd.
 5. Betaling van het inschrijfgeld vindt plaats via het daarvoor aangegeven rekeningnummer, uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd. Indien niet tijdig is betaald, dient ter plaatse gepast en contant te worden afgerekend.
 6. Bij een vereniging met 4 of meer deelnemers graag officials opgeven.

Inschrijfgeld.
Per 25m start 1,75 euro
Per 50m start 2,00 euro
Per 100m start 2,50 euro
Per 200m start 3,00 euro
Per 300m start 3,50 euro
Per 400m start 4,00 euro
Per 800m start 5,00 euro
Per 1500m start 7,50 euro
Estafettes 4x25m 2,50 euro
Estafettes 4x50m 3,00 euro
Estafettes 4x100m 4,00 euro
Estafettes 4x200m 5,00 euro
Per vereniging 2,00 euro

Overig
Programmablad gratis (één per vereniging, vanaf 10 deelnemers twee)
Uitslagen worden per e-mail verstrekt.

Informatie.
Verdere informatie over de organisaties, het programma en de klassementen is te vinden op: http://www.psvmasters.nl/ZuidelijkeCirkel.shtml