Reglement Masters Records

Doelstelling: het toekennen van Masters Record.

MR 1: Definities
Een Masters Record kan gezwommen worden in officiële (in Nederland bij de KNZB aangemeld) Masterswedstrijden of op onderdelen van reguliere wedstrijden alleen voor Masters. Voor toekenning van een Masters Record is het officiële proces verbaal bepalend.

Een Masters Record kan alleen gezwommen worden door zwemmers, die tijdens de wedstrijd uitgekomen zijn voor De Biesboschzwemmers. Een Masters Record voor estafettes kan alleen gemaakt worden door 4 leden van De Biesboschzwemmers.

MR 2: Registratie en toekenning.
De Recorder verwerkt zelf verbeterde records uit:
1. Masters wedstrijden
2. verschillende officiële nationale Masters kampioenschappen
3. verschillende officiële internationale Masters kampioenschappen

MR 3: Randbepalingen.
Een Masters Record kan worden gevestigd, verbeterd of geëvenaard:
– in bassins van 25 meter lengte;
– in bassins van 50 meter lengte.

Een Masters Record gezwommen in een Masters leeftijdsgroep geldt niet voor de categorie eronder, ook al zijn de tijden sneller.

Voor toekenning van een tussentijd als Masters Record dient de tussentijd opgenomen zijn in het officiële proces verbaal en dient de gehele afstand regulier uitgezwommen te zijn. Dit geldt zowel voor persoonlijke afstanden als estafettes.

Estafette leeftijdscategorieën worden berekend door de leeftijden van de deelnemers op te tellen (in hele jaren). Als er een of meerdere deelnemers nog geen 25 jaar zijn, dan telt het record in de categorie 80 tot 99 jaar. De categorieën zijn verders: 100 – 119 jaar, 120 – 159 jaar, 160 – 199 jaar, 200 – 239 jaar …

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de zwemcommissie van De Biesboschzwemmers.