Opgericht op 20 mei 1968
 
De Biesboschzwemmers (teamBBZ)

Kalender


Klik hier om terug te gaan.

Algemene Ledenvergadering

programma || opstelling || inschrijven || afmelden

Datum:
Donderdag 23-03-2023
Plaats:
’t Bieshonk
Werkina 1
4251 HK WERKENDAM

Reistijd:
± 0 minuten
Vervoer:
Aanvang:
20:00 uur
Eindtijd:
± 23:55 uur
Opmerkingen:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 2 april 2022
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financiën
a. Financiële verantwoording over 2022
b. Verslag kascommissie
c. Vaststellen begroting voor 2023
d. Verkiezing nieuw lid kascommissie
6. Voorstel contributieverhoging (vaststelling contributiereglement)
7. Verslag commissies
8. Verkiezing bestuursleden
9. Jubilarissen
10. Rondvraag
11. Sluiting algemene ledenvergadering

Klik hier om terug te gaan.
Komende evenementen
zon 02/04 Limietwedstrijd De Warande
woe 05/04 Jeugdmiddag
zat 08/04 ROM deel 5
vrij 14/04 AIYSC2023
zat 15/04 AIYSC2023
zon 16/04 AIYSC2023
zat 22/04 KNZB Zwemcompetitie #4
do 04/05 ONMK2023 lange baan
vrij 05/05 ONMK2023 lange baan
zat 06/05 ONMK2023 lange baan