Ereleden/Leden van verdienste

Erelid
dhr. A. Bijlenga
dhr. B. du Burck
dhr. J.B. Ippel
mw. W. Boot-de Heer

Lid van verdienste
mw. A. Kras-Stoffels
dhr. H. Hak
dhr. A. Boekhout
mw. A. Wijnja-Visser
mw. A. Visser-Schaddelee